Hơn
  $0

  Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

  Quan hệ đối tác

  Trang chủQuan hệ đối tác

  Trở thành một đối tác

  Quan hệ đối tác chiến lược là một cách tuyệt vời để kết nối doanh nghiệp của bạn với các thị trường mới và khai thác tiềm năng của nó. Nhóm nghiên cứu tại Platform Executive luôn chú ý đến các sản phẩm và / hoặc doanh nghiệp có tính tổng hợp giúp gia tăng giá trị cho các thành viên của chúng tôi.

  Các quan hệ đối tác mà chúng tôi quan tâm đáng kể bao gồm:

  • Các nhà cung cấp nội dung
  • Nhà cung cấp nghiên cứu
  • Nhà phát triển phần mềm
  • Cơ sở giáo dục
  • Cơ quan tuyển dụng
  • Chuyên gia tư vấn
  • Dịch vụ tiếp thị 

  Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các cơ hội

  Nếu bạn muốn hợp tác với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới, nêu rõ cách bạn đề xuất doanh nghiệp của bạn có thể làm việc với chúng tôi.

  "*" Cho biết các lĩnh vực cần thiết