Hai người nhận tội trong âm mưu liên quan đến Uber, LinkedIn, những người khác - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

WASHINGTON - Hai tin tặc đã nhận tội tại tòa án liên bang vào thứ Tư vì âm mưu trích tiền thưởng từ Uber Technologies Inc, LinkedIn và các tập đoàn khác để đổi lấy lời hứa xóa thông tin bị đánh cắp khỏi Amazon Web Services, theo Bộ Tư pháp.


Nội dung này chỉ có sẵn cho các thành viên của chúng tôi

Đươc phép truy cập bây giờ!

Chỉ từ $ 16 một tháng bạn có thể truy cập vào Cơ sở Kiến thức của chúng tôi về
nội dung giải quyết vấn đề cũng như quyền truy cập vào thư viện 3,000 bài báo nghiên cứu học thuật và tạp chí, mẫu,
mô hình, công cụ đo điểm chuẩn và hơn thế nữa.

Trở thành một thành viên:

Đăng nhập để truy cập:

Đăng nhập

Bài viết liên quan:
Người Nhật chờ Thế vận hội quay sang Uber Eats