Google, Facebook, Amazon và Apple đưa ra lời biện hộ trong cuộc điều tra chống độc quyền của quốc hội

WASHINGTON / SAN FRANCISCO - Bốn công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, Google, Facebook, Amazon.com và Apple của Alphabet, đã trả lời các câu hỏi từ một ủy ban quốc hội bằng cách bảo vệ các hoạt động của họ và từ chối trả lời một số câu hỏi.


Nội dung này chỉ có sẵn cho các thành viên của chúng tôi

Đươc phép truy cập bây giờ!

Chỉ từ $ 16 một tháng bạn có thể truy cập vào Cơ sở Kiến thức của chúng tôi về
nội dung giải quyết vấn đề cũng như quyền truy cập vào thư viện 3,000 bài báo nghiên cứu học thuật và tạp chí, mẫu,
mô hình, công cụ đo điểm chuẩn và hơn thế nữa.

Trở thành một thành viên:

Đăng nhập để truy cập:

Đăng nhập

Bài viết liên quan:
Amazon Vương quốc Anh đẩy mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực bán hàng tạp hóa trực tuyến