Hơn
  $0

  Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

  Nội dung này chỉ dành cho thành viên

  Bạn phải tham gia để mở khóa nội dung này. Đăng ký cho MIỄN PHÍ để có được quyền truy cập tức thì.
  Không có thư rác! Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn về tài khoản / giao dịch mua của bạn

  Thư mục tuyển dụng của New Zealand

  Trang chủThư mục tuyển dụngThư mục tuyển dụng của New Zealand

  Ngành truyền thông thông tin và viễn thông ở New Zealand tuy nhỏ nhưng đang phát triển. Trong năm 2017, nó chỉ tuyển dụng dưới 35,000 người.

  Theo nguyên tắc chung, phần lớn các vai trò nền tảng của New Zealand nằm ở các khu vực đô thị sau đây, Auckland với 50% vai trò; Wellington với khoảng 27% vai trò; và Christchurch với khoảng 12% vai trò.

  Các tư vấn tuyển dụng bao gồm các lĩnh vực sau: