Nội quy

Cờ trung quốc

Trung Quốc sửa đổi dự thảo quy tắc về bảo mật dữ liệu cho các lĩnh vực kinh doanh

Bộ công nghiệp Trung Quốc đã công bố các bản sửa đổi dự thảo các quy tắc quy định cách các công ty và địa phương nên quản lý dữ liệu, mang lại tính cụ thể hơn cho ...

Tencent Holdings

Cổ phiếu game Trung Quốc rơi tự do sau khi các cơ quan quản lý triệu tập các công ty

Cổ phiếu trò chơi và truyền thông của Trung Quốc bao gồm Tencent và NetEase giảm một ngày sau khi nhà chức trách triệu tập họ và các công ty trò chơi khác để đảm bảo họ thực hiện các quy tắc mới cho lĩnh vực này.