GroupM

Dữ Liệu Lớn.

Apple, GroupM và những người khác yêu cầu biện pháp bảo vệ cứng rắn cho dữ liệu trong vụ kiện của Google

Apple Inc, tập đoàn quảng cáo khổng lồ GroupM và nhiều công ty khác đã yêu cầu thẩm phán xét xử vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại Google của Alphabet vào thứ Sáu để họ ...