Hơn
  $0

  Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

  Từ khóa ngành: Các mô hình thanh toán

  Trang chủTừ khóa:Các mô hình thanh toán

  Mô hình thanh toán cho người đóng góp

  Trang tính 'Mô hình thanh toán cho cộng tác viên' được thiết kế để tính toán chi tiêu biên tập cần thiết để hỗ trợ các sản phẩm và/hoặc doanh nghiệp. Chia nhỏ theo tháng, các biến mô hình đưa vào mô hình như sau: SỐ...

  Giới thiệu mô hình thanh toán cho cộng tác viên mới (phần một)

  Trước hết, hầu hết các nhà xuất bản đều có đội ngũ nhà báo và nhà sản xuất nội dung nội bộ. Ngoài nhóm nội bộ, hầu hết các nhà xuất bản sử dụng các cộng tác viên bên ngoài để thu thập các bình luận nâng cao về các chủ đề chuyên môn hoặc ...