Deliveroo
Công nhân Gig

Cơ quan giám sát của Ý nhắm vào các thuật toán hợp đồng biểu diễn của công ty giao hàng

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý đã ra lệnh cho công ty giao hàng Foodinho, thuộc sở hữu của công ty khởi nghiệp Glovo của Tây Ban Nha, thay đổi các thuật toán máy tính được sử dụng để quản lý nhân viên để tránh bất kỳ ...

Tin tức nền tảng: Dịch vụ giao hàng trên toàn thế giới

Những người đi nền kinh tế Gig-economy ở Tây Ban Nha phải trở thành nhân viên trong vòng 90 ngày theo quy định mới

Các công ty giao hàng thực phẩm có trụ sở tại Tây Ban Nha có ba tháng để sử dụng nhân viên giao thông vận tải của họ theo các quy tắc mới được chính phủ phê duyệt vào thứ Ba, một trong những luật đầu tiên ở châu Âu tái ...