Hơn
  $0

  Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

  Hồ sơ Tmall và Phân tích SWOT chiến lược

  Xây dựng báo cáo bằng cách thêm các phần bổ sung vào báo cáo phân tích SWOT tiêu chuẩn của chúng tôi

  Trang chủ SWOT dot-com Thương mại điện tử Hồ sơ Tmall và Phân tích SWOT chiến lược
  Giấy phép Người dùng Đơn
  Giấy phép bộ phận
  Giấy phép Doanh nghiệp
   • -
   • -

  Thông tin chi tiết sản phẩm

  Ngày xuất bản: tháng 2022 năm XNUMX
  Lịch trình giao hàng: Hai ngày làm việc
  Số trang: 25+


  Thêm vào Wishlist

  Dấu trang (0)
  Để đăng nhập vào tài khoản của bạn nhấn vào đây .

  Báo cáo Phân tích SWOT Chiến lược và Hồ sơ Tmall cung cấp cho bạn bản phân tích SWOT chuyên sâu về thuộc tính Tmall, nêu bật những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa chính đối với doanh nghiệp và các thuộc tính kỹ thuật số của nó.

  Để cung cấp bối cảnh cho SWOT chiến lược, hồ sơ tài sản bao gồm mô tả về Tmall, các sản phẩm và dịch vụ chính, mô hình kinh doanh, mô hình thương mại, công nghệ được sử dụng, các đối thủ cạnh tranh đáng chú ý và danh sách những người chủ chốt liên quan đến doanh nghiệp.

  Lý do nên mua hàng

  • Có được cái nhìn sâu sắc về kinh doanh và tài sản kỹ thuật số Tmall
  • Điểm chuẩn và đánh giá Tmall và cung cấp thương mại của nó chống lại doanh nghiệp của bạn
  • Cải thiện hoạt động kinh doanh hoặc ra quyết định chiến lược của bạn bằng cách truy cập thông tin mới nhất trên Tmall
  • Giúp bạn xác định khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp, quan hệ đối tác và cơ hội
  • Hiểu rõ hơn về Tmall và mô hình kinh doanh, lịch sử, nền tảng công nghệ, sở hữu trí tuệ, sản phẩm và dịch vụ, địa điểm và công ty con, tài chính, giám đốc điều hành chính và các đối thủ cạnh tranh chính

  Quý vị cần lưu ý: Báo cáo này được sản xuất theo yêu cầu và bao gồm tất cả các vấn đề và phân tích mới nhất liên quan đến công ty.

  Đặt hàng ngay bây giờ và nó sẽ được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn trong hai ngày làm việc.

  Để tải xuống một báo cáo phân tích SWOT mẫu từ Platform Executive, Xin vui lòng nhấn vào đây .

  Báo cáo Hồ sơ Tmall và Phân tích SWOT chiến lược (99186957) do nhóm phân tích của chúng tôi tự sản xuất. Mỗi báo cáo bao gồm các phần chính sau:
  • Mục lục
  • Giới thiệu
  • Tổng quan công ty
  • Sự kiện chính
  • Mô tả doanh nghiệp
  • Sản phẩm và dịch vụ chính
  • Phân đoạn được phục vụ
  • Những người chủ chốt
   • Ban điều hành
   • quản lý điều hành
   • Các ủy ban cấp hội đồng quản trị (nếu có)
  • Dữ liệu tài chính (nếu có)
  • Ngăn xếp công nghệ
  • sở hữu trí tuệ
  • Ước tính sử dụng và lưu lượng truy cập cho thuộc tính kỹ thuật số
  • Phân tích tình cảm đối với thương hiệu
   • Điểm tâm lý toàn cầu
   • Hiệu suất so với đối thủ cạnh tranh
   • Các từ khóa và hashtag phổ biến
  • Các đối thủ cạnh tranh chính
  • Ma trận hồ sơ cạnh tranh (CPM)
  • Mô hình kinh doanh, bao gồm cả khung kinh doanh
   • Lợi thế cạnh tranh
  • Phân tích PESTLE *
  • Phân tích SWOT, bao gồm canvas
   • Điểm mạnh
   • Điểm yếu
   • Cơ hội
   • Các mối đe dọa
  • Tuyên bố của công ty
  • Phụ lục
   • Giới thiệu
   • Phương pháp luận
   • Các báo cáo SWOT khác trong loạt bài này
   • Từ chối trách nhiệm
  * Các phần có sẵn như một phần bổ sung tùy chọn cho phiên bản tiêu chuẩn của báo cáo Phân tích SWOT chiến lược và Hồ sơ Tmall.

  Hồ sơ Tmall và báo cáo Phân tích SWOT chiến lược là một phần của loạt báo cáo tình báo cạnh tranh của chúng tôi, bao gồm hơn 7,000 công ty lớn nhất và đáng chú ý nhất trên thế giới; và hơn 800 doanh nghiệp dotcom và nền tảng.

  Thông tin và dữ liệu bao gồm được cập nhật theo từng đơn đặt hàng để đảm bảo rằng khách hàng nhận được thông tin cập nhật nhất có thể.

  Báo cáo dựa trên các nguồn sau:

  • Trang web công ty
  • Quan hệ đầu tư
  • Cơ sở dữ liệu nghiên cứu độc quyền
  • Hồ sơ SEC
  • thông cáo báo chí
  • Những bài báo thời sự
  • Chia sẻ hiệu suất
   
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc yêu cầu thêm thông tin về báo cáo Hồ sơ Tmall và Phân tích SWOT chiến lược (99186957) hoặc bất kỳ báo cáo tình báo cạnh tranh nào khác trong ngành, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây: 

  "*" Cho biết các lĩnh vực cần thiết

  Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.