Mẫu và Tệp

Là một phần của chương trình ưu đãi tư cách thành viên của chúng tôi, chúng tôi cho phép các thành viên tải xuống một số mẫu và loại tệp khác nhau có liên quan đến việc bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp dựa trên nền tảng. Truy cập danh sách các mẫu tương tác ngày càng tăng của chúng tôi, chỉ cần hoàn thành biểu mẫu liên quan và phần mềm của chúng tôi sẽ cá nhân hóa mẫu liên quan cho bạn và sau đó cho phép tải xuống. Của nó…


Nội dung này chỉ có sẵn cho các thành viên của chúng tôi

Đươc phép truy cập bây giờ!

Chỉ từ $ 16 một tháng bạn có thể truy cập vào Cơ sở Kiến thức của chúng tôi về
nội dung giải quyết vấn đề cũng như quyền truy cập vào thư viện 3,000 bài báo nghiên cứu học thuật và tạp chí, mẫu,
mô hình, công cụ đo điểm chuẩn và hơn thế nữa.

Trở thành một thành viên:

Đăng nhập để truy cập:

Đăng nhập