Thể loại: Quản Lý Tài Chính

Cách viết và hình dung một kế hoạch kinh doanh thân thiện với nhà đầu tư

Trong bài đăng chỉ dành cho hội viên này, chúng ta sẽ xem xét cách tạo và trình bày một kế hoạch kinh doanh. Phần lớn nội dung bạn xem trực tuyến chỉ đơn giản là sai. Những người viết bài có ...

Đầu tư COVID

Thúc đẩy một doanh nghiệp ở giữa một đại dịch

Chúng ta đang ở giữa một đại dịch. Một đại dịch ở Úc, với lệnh giới nghiêm và đóng cửa liên tục, ít nhất dường như vẫn chưa có hồi kết.

Phát triển một kế hoạch kế thừa phù hợp

Khi bạn đã quyết định rời khỏi doanh nghiệp, việc lập kế hoạch kế thừa tốt sẽ giúp bạn chuyển giao thành công tổ chức của mình cho bất kỳ chủ sở hữu mới nào. Nếu bạn phát triển một suc ...

Giới thiệu 'Kế hoạch kinh doanh Bootstrap'

Khi tâm lý của nhà đầu tư đi xuống, một doanh nhân thành công thường sẽ tìm cách tạo ra một kế hoạch kinh doanh thay thế mà họ dựa vào bản thân để có bất kỳ / tất cả các khoản tài chính. Đây là c ...

Mục tiêu toàn tổ chức cho một doanh nghiệp

Các mục tiêu được liệt kê dưới đây là ví dụ về loại mục tiêu chiến lược mà Hội đồng quản trị và / hoặc Giám đốc điều hành đặt ra. Chúng đã được biên soạn để giúp tăng tốc độ tạo tài liệu lập kế hoạch của bạn và ...

Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc (một danh sách kiểm tra ngắn gọn)

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu cụ thể riêng liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm. Dưới đây là danh sách mẫu các câu hỏi để tự hỏi bản thân để xác định xem công ty khởi nghiệp của bạn có ...

Chiến lược công ty cho doanh nghiệp của bạn

Điều tối quan trọng là bắt đầu bất kỳ công việc kinh doanh nào bằng chân chính. Điều này có nghĩa là định vị.