Thể loại: Phát triển thương mại

Chức năng bắt buộc của tường phí được đo lường

Metered Paywall là một trong những phương pháp luận phổ biến nhất cho các doanh nghiệp dựa trên đăng ký, ban đầu được đi tiên phong trong không gian xuất bản kỹ thuật số bởi FT ...

Thương mại điện tử và báo cáo bán hàng một bản sao (phần ba)

Chức năng Báo cáo liên quan có thể được cung cấp bởi công cụ tìm kiếm cấp Doanh nghiệp như Apache SOLR hoặc tương tự. Chỉ cần sử dụng tìm kiếm theo từng khía cạnh để trả lại tài liệu liên quan ...

Thương mại điện tử và báo cáo bán hàng một bản sao (phần hai)

Dưới đây là phần hai của loạt bài về thương mại điện tử và báo cáo bán hàng một bản của chúng tôi.

Thương mại điện tử và báo cáo bán hàng một bản sao (phần một)

Nền tảng mà chúng tôi đang thảo luận trên trang web này là giao dịch, với mỗi cổng ví dụ có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng cho cả các sản phẩm dựa trên đăng ký và cả cho ca ...