Thể loại: Phát triển sản phẩm

Trọng tâm của các định đề giá trị

Câu hỏi quan trọng nhất mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần trả lời là, nếu tôi là khách hàng tiềm năng lý tưởng của bạn, thì tại sao tôi nên mua hàng của bạn mà không phải từ đối thủ cạnh tranh của bạn. Câu trả lời cho nhiệm vụ này ...

Quy trình và mô hình phát triển sản phẩm KONA

Kano là một lý thuyết phát triển sản phẩm phân loại các tính năng thành năm lĩnh vực đơn giản để hỗ trợ ưu tiên. Bằng cách phân loại các khía cạnh chức năng và thiết kế thành năm loại sau ...

Phát triển sản phẩm mới

Phát triển sản phẩm mới (NPD) có thể được giải thích và chia nhỏ tốt nhất theo cách sau:

Phát triển sản phẩm và vòng đời sản phẩm

Phát triển sản phẩm như một nhiệm vụ có thể chỉ đơn giản là sửa đổi một sản phẩm đã có từ trước hoặc giao diện của nó. Ngoài ra, nó có thể có nghĩa là tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới ...

Phát triển một lộ trình

Lộ trình sản phẩm cung cấp một cái nhìn tổng thể về tất cả các khía cạnh của một sản phẩm sắp ra mắt: mục tiêu sứ mệnh, tiến trình, tính năng, nguồn lực cần thiết, v.v.

Chức năng bổ sung đáng để điều tra cho các nền tảng dựa trên nghề nghiệp

Danh sách các chức năng mong muốn bổ sung này chủ yếu tập trung vào các ý tưởng và nội dung liên quan đến các phần tuyển dụng của các cổng thông tin và các nền tảng dựa trên nghề nghiệp. Hầu hết, nếu n ...