Thể loại: Học

Báo cáo phân tích SWOT của hồ sơ giáo dục của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa chính liên quan đến một tài sản cụ thể trong lĩnh vực giáo dục và học tập điện tử.

Hiện tại, chúng tôi cung cấp một loạt hơn 800 hồ sơ Dot-com và báo cáo phân tích SWOT. Tất cả đều có sẵn theo yêu cầu, với lịch trình quay vòng hai ngày làm việc.