Thể loại: Báo cáo SWOT của Dot-com

Hồ sơ dot-com và báo cáo phân tích SWOT của chúng tôi được thiết kế để giúp một doanh nhân và hoặc tổ chức xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa chính liên quan đến một tài sản kỹ thuật số cụ thể, có thể là doanh nghiệp SaaS, thị trường trực tuyến hoặc nhà xuất bản.

Hiện tại, hơn 800 hồ sơ dot-com và báo cáo phân tích SWOT của chúng tôi có sẵn theo yêu cầu, với lịch trình quay vòng hai ngày làm việc.