Giải mã chi tiêu cho R&D của 'Big Tech' qua các con số

Dữ liệu xám - Công nghệ lớn

Với bài viết đầu tiên này, là một phần của phần dựa trên dữ liệu miễn phí truy cập mới của chúng tôi, chúng tôi đã chọn xem xét các con số cấp cao nhất của các doanh nghiệp 'Công nghệ lớn', cụ thể là Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft và Facebook; và sau đó so sánh chi tiêu cho R&D của từng công ty.

Đầu tiên, hãy xem vốn hóa thị trường hiện tại, số lượng nhân viên và số doanh thu cấp cao nhất của năm người chơi hàng đầu sau:

Vốn hóa thị trường hiện tại

Các con số dưới đây là chính xác kể từ ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX.

 

Doanh thu từ công nghệ lớn (2016 - 2020)

Doanh thu (hàng triệu đô la) 2020 2019 2018 2017 2016
Facebook 85,965 70,697 55,838 40,653 27,638
Bảng chữ cái 182,350 161,402 136,958 111,024 89,733
microsoft 143,015 125,502 110,175 96,016 84,695
Apple 274,150 259,968 265,809 228,572 214,226
đàn bà gan dạ 386,064 280,522 232,887 177,866 135,987

Số lượng nhân viên

Tổng số nhân viên của mỗi công ty, được báo cáo vào cuối năm 2020.

 

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét sơ lược về Giá vốn hàng bán (COGS) cho từng doanh nghiệp này.

Là một chi phí kinh doanh, giá vốn hàng bán được bao gồm trên bất kỳ báo cáo thu nhập nào của doanh nghiệp. Biết được giá vốn hàng bán giúp chúng tôi ước tính tốt hơn thu nhập ròng hoặc lợi nhuận ròng của từng người chơi. Ví dụ, nếu số giá vốn hàng bán tăng lên, thì số thu nhập ròng sẽ phản ánh điều đó, bằng cách giảm. Trong khi điều này tốt cho mục đích thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ có ít lợi nhuận hơn cho các cổ đông của mình. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đều cố gắng giữ giá vốn hàng bán ở mức thấp để tối ưu hóa lợi nhuận ròng.

Giá vốn hàng bán của Big Tech (2016 - 2020)

Giá vốn hàng bán (triệu đô la) 2020 2019 2018 2017 2016
Facebook 16,692 12,770 9,355 5,454 3,789
Bảng chữ cái 84,732 71,896 59,549 45,583 35,138
microsoft 46,078 42,910 38,970 34,620 32,780
Apple 170,143 162,264 163,826 141,702 131,506
đàn bà gan dạ 233,307 165,536 139,156 111,934 88,265

Như bạn có thể tưởng tượng, con số EBITDA của các công ty này là rất cao. Nằm trong số những công ty tốt nhất trên thế giới, với Apple và Microsoft dẫn đầu.

EBITDA Công nghệ lớn (2016 - 2020)

EBITDA (triệu đô la) 2020 2019 2018 2017 2016
Facebook 39,533 34,727 29,228 23,228 14,769
Bảng chữ cái 54,744 47,254 40,566 35,966 29,321
microsoft 65,259 54,218 44,827 36,631 26,614
Apple 76,395 74,542 80,342 69,428 68,281
đàn bà gan dạ 39,572 30,457 25,330 13,517 10,406

Bây giờ chúng ta hãy xem xét con số chi tiêu cho R&D cho từng doanh nghiệp cấu thành. Những kết quả này mang lại những kết quả khá đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi bạn xem tỷ lệ phần trăm doanh thu của cùng năm với R&D. Mặc dù đó có lẽ không phải là sự so sánh lý tưởng từ cơ sở phân tích, nhưng tôi nghĩ rằng khi cố gắng đo lường và dự đoán hiệu quả hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp trên thị trường, điều đó là xứng đáng. Nó cũng giải thích nhiều về các hoạt động phát triển sản phẩm và vị trí của các doanh nghiệp với vòng đời của lĩnh vực chuyển động nhanh này.

Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển công nghệ lớn (2016-2020)

Chi tiêu cho R&D (hàng triệu đô la) 2020 2019 2018 2017 2016
Facebook 18,447 13,600 10,273 7,754 5,919
Bảng chữ cái 27,573 26,018 21,419 16,625 13,948
microsoft 19,269 16,876 14,726 13,037 11,988
Apple 18,752 16,217 14,236 11,581 10,045
đàn bà gan dạ 42,740 35,931 28,837 22,620 16,085

Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển công nghệ lớn như một phần trăm doanh thu (2016 - 2020)

Chi tiêu cho R&D (%) 2020 2019 2018 2017 2016 Trung bình 5 năm
Facebook 21.46 19.24 18.40 19.07 21.40 19.91
Bảng chữ cái 15.12 16.12 15.64 14.97 15.54 15.48
microsoft 13.47 13.45 13.37 13.58 14.15 13.60
Apple 6.84 6.24 5.36 5.07 4.69 5.64
đàn bà gan dạ 11.07 12.81 12.38 12.72 11.83 12.16

Thật thú vị, tỷ lệ phần trăm doanh thu trung bình mà 'Big Tech' chi cho R&D trong 5 năm qua là 13.36% nếu bạn bao gồm Apple với sự thiên vị về sản phẩm phần cứng của họ, hoặc 15.29% nếu bạn chủ yếu tập trung vào các nhà cung cấp phần mềm.

Trong các bài viết tới, chúng tôi sẽ xem xét những con số này so với những người chơi nền tảng có doanh thu cao khác mà nhiều người coi là cấp hai, để xem họ so sánh như thế nào. Ví dụ: Twitter, vào năm 2020 đã chi 23.5% doanh thu cùng năm cho R&D để cạnh tranh tốt hơn hoặc Salesforce chi 16.93% doanh thu cùng năm cho hoạt động R&D.

Hãy nhớ rằng, bạn có thể mua hàng nghìn báo cáo tình báo cạnh tranh trên Platform Executive, bao gồm cả SWOT của công ty và dotcom cho đàn bà gan dạ, microsoft, Apple , FacebookBảng chữ cái. Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu, để bao gồm tất cả những phát triển gần đây nhất trong lĩnh vực chuyển động nhanh này. Giá khởi điểm chỉ từ $ 179.

Cảm ơn đã đọc bài viết. Nhóm nghiên cứu tại Platform Executive hy vọng bạn đã thích nội dung dựa trên dữ liệu này. Dịch tự động từ tiếng Anh sang danh sách ngôn ngữ ngày càng tăng thông qua Google AI Cloud Translation. Báo cáo gốc bằng tiếng Anh của Rob Phillips.

Bạn có thể cập nhật tất cả những phát triển mới nhất trên nền kinh tế nền tảng, tìm giải pháp cho những thách thức chính của bạn và có quyền truy cập vào bộ công cụ giải quyết vấn đề và cơ sở dữ liệu độc quyền của chúng tôi bằng cách trở thành thành viên của cộng đồng đang phát triển của chúng tôi. Trong một thời gian hạn chế, vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf gói đăng ký chỉ bắt đầu từ $ 16 mỗi tháng. Bạn còn chờ gì nữa?

Điều liên quan:
Các nhóm dân quyền kêu gọi các công ty tạm dừng chi tiêu quảng cáo trên Facebook
Chia sẻ bài viết này