Bảng tính và mô hình kinh doanh

Dưới đây là danh sách ngày càng tăng các bảng tính, sổ làm việc và các mô hình Excel có liên quan đến nhiều doanh nghiệp nền tảng thương mại và hoạt động. Từ chiến lược khởi nghiệp, dòng tiền và lập kế hoạch, cho đến tiếp thị, phát triển đối tượng và thương mại, các mô hình của chúng tôi đều có thể truy cập miễn phí cho các thành viên. Hơn nữa, tất cả các bảng tính và mô hình kinh doanh của chúng tôi đều được mở khóa, do đó làm cho chúng vượt xa…


Nội dung này chỉ có sẵn cho các thành viên của chúng tôi

Đươc phép truy cập bây giờ!

Chỉ từ $ 16 một tháng bạn có thể truy cập vào Cơ sở Kiến thức của chúng tôi về
nội dung giải quyết vấn đề cũng như quyền truy cập vào thư viện 3,000 bài báo nghiên cứu học thuật và tạp chí, mẫu,
mô hình, công cụ đo điểm chuẩn và hơn thế nữa.

Trở thành một thành viên:

Đăng nhập để truy cập:

Đăng nhập