Báo cáo phân tích SWOT miễn phí

Vui lòng tải xuống hồ sơ công ty mẫu và báo cáo phân tích SWOT này, có giá trị $ 189, hoàn toàn miễn phí.

Chúng tôi sản xuất phần lớn hơn 7,000 báo cáo phân tích SWOT của công ty và 800 dotcom 'theo yêu cầu' với thời gian quay vòng 48 giờ để đảm bảo bạn có thông tin tốt nhất và cập nhật nhất có thể.

Cùng với những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa chính đối với doanh nghiệp, báo cáo bao gồm mô tả về công ty; các địa điểm và công ty con của nó; sở hữu bằng sáng chế; tài chính chính như vốn hóa thị trường và doanh thu; các sản phẩm và dịch vụ chính của nó; đối thủ cạnh tranh đáng chú ý; mức độ đổi mới; khung kinh doanh và danh sách những người chủ chốt, bao gồm Chủ tịch và Giám đốc điều hành.

MỤC LỤC:

 • Mục lục
 • Tổng quan công ty
 • Lịch sử công ty
 • Mô tả công ty
 • Văn phòng và công ty con
 • Phân đoạn được phục vụ
 • Những người chủ chốt
 • Dữ liệu tài chính
 • Quyền sở hữu
 • Sản phẩm và dịch vụ chính
 • Bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ
 • Phong cảnh cạnh tranh
 • Tiêu chuẩn đổi mới
 • Phân tích SWOT, bao gồm canvas
 • Điểm mạnh
 • Điểm yếu
 • Cơ hội
 • Các mối đe dọa
 • Tuyên bố của công ty
 • Báo cáo phương pháp luận
 • Giới thiệu Platform Executive
 • Báo cáo liên quan
 • Từ chối trách nhiệm
Báo cáo phân tích SWOT mẫu

Để xem một ví dụ về loại báo cáo tình báo cạnh tranh, nhóm tại Platform Executive sản xuất, vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây:

Tải xuống Báo cáo