Kategori: Ticketing

Våre billettprofiler og SWOT-analyserapporter er designet for å hjelpe deg med å identifisere de viktigste styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene knyttet til en bestemt billettegenskap.

Foreløpig tilbyr vi en rekke 800+ Dot-com-profil- og SWOT-analyserapporter. Alle er tilgjengelige på forespørsel, med en tidsplan for to arbeidsdager.