Kategori: Health Care

Vår helsepersonellprofil og SWOT -analyserapporter er utviklet for å hjelpe deg med å identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til et bestemt helseforetak. For tiden tilbyr vi mer enn 7,000 firmaprofiler og SWOT -analyserapporter. Alle er tilgjengelige på forespørsel, med en tidsplan for behandlingstid på to dager. For å gå nærmere inn på helsesektoren og relaterte sektorer, vennligst bla til følgende underkategorier: