Kategori: SWOT-rapporter fra selskapet

Vår firmaprofil og SWOT -analyserapporter er designet for å hjelpe en gründer og organisasjon med å identifisere viktige styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til en bestemt virksomhet. For øyeblikket er våre 7,000+ selskapets SWOT-rapporter tilgjengelig på forespørsel, med en tidsplan for behandlingstid på to dager.