Kategori: Plattformutvikling

Mini gjennomgang av CloudFlare

CloudFlare ble grunnlagt i 2009 og opererer innen applikasjonsytelsesoptimalisering og sikkerhetsrom.

En oversikt over redaksjonelle KPI-er

I denne artikkelen vil vi fokusere på toppnivåmålinger som kan brukes til å måle effektiviteten av innholdsproduksjon på en hvilken som helst innholdsbasert plattform.

Utforske tale- og visuelle grensesnitt

Jeg har en fast tro på at det historiske paradigmet for designgrensesnitt på internett-tida begynner å endre seg. Det beveger seg bort fra rent visuelt, det være seg mobilvennlig responsiv, ...

AI-integrasjoner for en plattform (del to)

Nedenfor er en fortsettelse av AI-integreringsserien.

AI-integrasjoner for nye plattformer (første del)

Se for deg en plattform som integrerer et jobbsøk med lydpresentasjon. For eksempel kan du som medlem spørre plattformen om det er jobber på direktornivå i Toorak. T ...

Grunnleggende om et moderne CMS

Et innholdsstyringssystem (CMS) er et program som støtter opprettelse og modifisering av innhold i det digitale miljøet. De grunnleggende målene med å utvikle en ...